Vantaan luontokoulu
Opi luonnosta luonnossa
Vantaan luontokoulu
Opi luonnosta luonnossa

Kummiluokkatoiminta

Kummiluokkaopetusta annetaan lukuvuosittain 15-17 vantaalaiselle kummiluokalle, jotka valitaan syksyisin hakemusten perusteella. Kummiluokkavuosi sisältää neljä opetuskertaa: kaksi syksyllä, yksi talvella ja yksi keväällä.

Kummiluokkaopetukseen kuuluu lisäksi opettajatapaamisia, joissa mm. kummiluokkien opettajille annetaan tietoa opetuksen sisällöistä sekä ideoita ennakko- ja jatkovalmisteluihin koulussa toteutettaviksi.

Kummiluokkatoiminnan tarkoituksena on tukea koulujen ja päiväkotien opettajien tekemää luonto-opetustyötä ja mahdollistaa oppilaiden pääsy luontoon koulun sijainnista riippumatta. Toiminta on tarkoitettu esikouluikäisistä ylöspäin, mukana on ollut kaikenikäisiä oppilaita.

Kokemuksia oppilaille

Kummivuoden aikana kullekin luokalle on varattu neljä luontokoulupäivää. Luontokoulupäivien aikana opitaan ”luonnosta luonnossa”,  liikkuen, havainnoiden, aistien, tutkien sekä leikkien. Opetus tapahtuu Luontokoululla ja sen lähimaastossa Vantaan Sotungissa. Päivien ohjelmaan kuuluu retkeilyä, elämyksiä, tutkimista, luonnon toimintaan tutustumista, ihmettelyä ja oppimista.

Opetusmenetelmät ovat toiminnallisia ja osallistavia, aiheet laaja-alaisia ja opetus sopii kaikenlaisille oppijoille. Pääosa kummiluokista on alakoulun luokkia, mutta myös esiopetusryhmiä ja yläkoulun oppilasryhmiä on mukana. Myös erilaisia erityisryhmiä on ollut mukana paljon. Luontokoulun kummivuoden aikana retkeilystä ja lähiluonnon käyttämisestä opetuksessa tulee tapa, mistä on hyötyä tulevinakin vuosina.

Opettajille

Opettajille järjestetään kummivuoden aikana aiheisiin liittyen 3-4 tapaamista. Opetus tukee esi- ja perusopetussuunnitelmia. Sisällöt ovat eheyttäviä ja monialaisia ja opetusmenetelmät toiminnallista. Ohjelma on luontokoulunopettajan valmiiksi suunnittelema ja sitä tarkennetaan ryhmän opettajan kanssa. Luontokoulutalona toimiva vanha tunnelmallinen kyläkoulu on elämys jo sinällään. Suomen luonnon kasvi- ja eläinlajistoon tutustutaan kaikilla opetuskerroilla.

Opettajalle kummivuosi tarjoaa tilaisuuden täydennyskoulutukseen ja omien oppilaiden havainnointiin eri tilanteissa. Kummiluokkien opettajat voivat myös kannustaa muita oman koulun opettajia luonto-opetuksen pariin. Koska kaksin on usein hauskempaa ja työkaverilta saa tukea, voivat kummiluokiksi hakea esim. rinnakkaisluokat samana vuonna. Huomioithan tällöin, että luokkien opetuskerrat ovat pääsääntöisesti erikseen.

Hakeminen ja aloitus

Kummiluokkatoiminta on tarkoitettu vantaalaisille koulu- ja esikouluryhmille. Osallistuminen kummiluokkatoimintaan on maksutonta.

Hakemuslomake lukuvuodelle 2023-20234

Opetus alkaa viikolla 36. Opetuskieli on suomi. Opetusta on saatavilla myös ruotsinkielisenä, ruotsinkielisen opettajan ohjauksessa. Myös osittain englanninkielistä opetusta voi saada (opettajat ovat suomenkielisiä äidinkieleltään). Mainitse kielitoiveet hakemuksessa.

Lisätietoja puh (09) 875 3057 (maanantaisin klo 10-15) tai toimisto@vantaanluontokoulu.fi

Scroll to Top