Vantaan luontokoulu
Opi lisää luonnosta

Vanda naturskolas kurser

Vanda naturskolas kurser för läsår 2020-2021

På kurserna kan man igen få tips gällande den nya läroplanen! De flesta av kurserna är på finska men det finns också några kurser på svenska.

Information om huvudstadsregionens natur- och miljöskolors kurser finns här (pdf).

Scroll to Top