Vanda naturskola
I naturskolan lär man sig om naturen i naturen

Presentation av Vanda naturskola

Naturskolans grundare och upprätthållare är Finlands naturskyddsförbunds förening i Vanda rf. Verksamheten finansieras av Vanda stad. Vanda naturskola grundades 1991 och är den äldsta finsskpråkiga naturskolan i Finland. Idag är naturskolan tvåspråkig med också en aktiv svensk verksamhet. Finlands äldsta naturskola är Naturskolan i Sjundeå som bedrivs av Natur och Miljö r.f.

Vanda naturskola är belägen i Sottungsby i östra Vanda, närä Sibbo storskogs nationalpark. Naturskolan verkar i ett över hundra år gammalt mysigt trähus, den före detta byskolan. Byggnaden renoverades år 1994 genom talkoarbete och den gamla stilen bevarades. Naturskolan samarbetar med Sottungsbys byförening och ungdomsförening.

Naturskolan har två lärare som sköter undervisningen, kontorsarbete och förvaltning, reparationer och städning. Säsongarbetare anställs också under vår och höst.

Tilläggsinformation om naturskolverksamheten i Finland hittar du på www.luontokoulut.fi. Sveriges naturskolor hittar du på www.naturskola.se och Danmarks på www.natur-vejleder.dk.

.

Scroll to Top