Vanda naturskola
I naturskolan lär man sig om naturen i naturen

Vanda naturskolas utflykter

 Anmälningen på vårens 2021 utflykter startar tisdagen den 16.3 kl. 9.00. Verksamheten anpassas enligt epidemiläget och de aktuella anvisningarna på ett lämpligt och tryggt sätt. Vid behov kan naturskoldagarna arrangeras i skolans eller daghemmets närområde. Läs mera på Utflyktsinfo våren 2021

Undervisningsdagar med sagotema för daghemsgrupper och förskolor

I april-maj och augusti-september erbjuds undervisningsdagar i form av sagoutflykter dragna av en säsonganställd naturskollärare. Under sagoutflykterna bekantar vi oss med skogsnaturen och lever oss in i livet i skogen genom lek och upplevelser. Sagoutflykterna görs i skogen bredvid Vanda naturskola. Utflykterna är gratis för skol- och daghemsgrupper i Vanda.

Vi skickar ut information om utflykterna och undervisningsdagarna under våren till skolorna och daghemmen. Fråga gärna efter mera information, se kontaktuppgifter.

Undervisningsdagar för skolklasser

Vi organiserar också enskilda undervisningsdagar för skolgrupper dragna av säsonganställd och timanställda naturskollärare. Utflyktsmål har varit sjön Storträsk i Sibbo storskogs nationalpark, Kalkbrännarens stig och för de mindre eleverna en kortare utflykt upp till Högberget i Storskogen. Utflykter görs ibland under våren också till havsstranden. Rutterna och programalternativen görs upp så de passar för olika årsklasser och enligt nåbarhet med olika transportmedel. Naturskolan erbjuder utflyktsdragare och utrustning för programmen.

Scroll to Top