Vanda naturskola
I naturskolan lär man sig om naturen i naturen

Välkommen till Nettas vattenäventyr

Netta nattsländelarvs vattenäventyr är ett undervisningsmaterial för utlåning som riktar sig till 5-6-åringar samt grundskolans två första årsklasser. Med hjälp av materialet kan småbarnspedagoger och lärare själva dra utflykterna vid sitt vattenområde och det innehåller också undersökningsutrustning. 

Under Netta nattsländelarvs vattenäventyr bekantar man sig med Nettas livsmiljö och levnadssätt. Undervisningsmaterialets uppgifter inspirerar till aktivitet och paketet innehåller all utrustning som behövs. Med hjälp av larven Netta kan man undersöka bl.a. vattnets kretslopp, vilka småkryp som lever i vattnet och hur de får sin föda. Netta är hela tiden med under utflykten och undersöker med barnen.
Materialet är i första hand menat för undersökningar vid strömmande vatten, men det kan också tillämpas vid en damm, sjö eller vattenpöl.

Utlåning av Netta

Det finns två Netta nattsländelarver, båda bor i Vanda naturskola i Sottungsby, Sottungsbyvägen 25a. Nettas låda kan man få och skicka tillbaka med interna posten eller hämta från naturskolan. Om Netta är ledig den tidpunkten du behöver undervisningspaketet kan du skicka e-post till toimisto@vantaanluontokoulu.fi, (09) 875 3057.

I Nettas låda finns material för den som drar programet, undersökningsutrustning, utrustning för lekarna och utflyktsdagbok. Lådan är ca 40x35x60 cm och väger ca fyra kilogram. Lånetiden är 1-2 veckor.

Scroll to Top