Grön Flagg

Vanda naturskola fungerar som den regionala främjaren av Grön Flagg-programmet genom att erbjuda utbildning för intresserade och stöda de som deltar i programmet. Vi organiserar också i samarbete med de andra Grön Flagg främjarna i huvudstadsregionen träffar för de skolor och daghem som deltar i programmet. Fråga gärna mera av oss om Grön Flagg!

Grön Flagg är daghemmens, skolornas och läroanstalternas program för hållbar utveckling. I programmet förenas en minskning av miljöbelastningen, fostran till hållbar utveckling och barns och ungas delaktighet. Programmet passar lika bra för en liten som stor enhet, daghem som yrkesläroanstalt, nybörjare som erfaren.

Grön Flagg är en del av det internationella Eco-Schools-programmet. FN: s miljöprogram UNEP rekommenderar Grön Flagg. I Finland upprätthålls Grön Flagg av FEE Suomi (Sällskapet för miljöfostran i Finland) och material finns också på svenska.

Scroll to Top