Grön Flagg

Vanda naturskola fungerar som den regionala främjaren av Grön Flagg-programmet genom att erbjuda utbildning för intresserade och stöda de som deltar i programmet. Vi organiserar också i samarbete med de andra Grön Flagg främjarna i huvudstadsregionen träffar för de skolor och daghem som deltar i programmet. Fråga gärna mera av oss om Grön Flagg!

Grön Flagg är daghemmens, skolornas och läroanstalternas program för hållbar utveckling. I programmet förenas en minskning av miljöbelastningen, fostran till hållbar utveckling och barns och ungas delaktighet. Programmet passar lika bra för en liten som stor enhet, daghem som yrkesläroanstalt, nybörjare som erfaren.

Grön Flagg är en del av det internationella Eco-Schools-programmet. FN: s miljöprogram UNEP rekommenderar Grön Flagg. I Finland upprätthålls Grön Flagg av FEE Suomi (Sällskapet för miljöfostran i Finland) och material finns också på svenska. Läs mera om Grön Flagg 


Aktuellt

Vihreä lippu raatitapaaminen 19.4.2024

Kl 9-13

Villa Elfvik, Espoo

Perinteinen raatitapaaminen järjestetään pääkaupunkiseudun Vihreä lippu -koulujen ympäristöraatien oppilaille huhtikuussa. Tapahtumakutsu ja tarkempi ohjelma lähetetään kaikille alueen kouluille, jotka ovat toiminnassa mukana. Voit laittaa päivämäärän jo kalenteriin!

Evenemang dras mest på finska, men diskussionen kan organiseras också på svenska. Alla deltagare är varmt välkomna!

Tapaamisen järjestävät pääkaupunkiseudun luonto- ja ympäristökoulut, jotka toimivat Vihreän lipun alueellisina edistäjinä.

 

Scroll to Top