Välkommen till Vanda naturskolas sidor

Vanda Naturskola upprätthålls av Finlands naturskyddsförbunds förening i Vanda, (tidigare Vanda miljöförening)
och är ett naturpedagogiskt centrum som

- ger fadderklassundervisning till skolor och daghem i Vanda.

- på våren och tidig höst arrangerar naturskoledagar och sagoutflykter
          för skolor och daghem.

- arrangerar kurser med naturtema för lärare och småbarnspedagoger för att stöda skolornas och daghemmens
          miljöfostranarbete. Andra intresserade av miljöfostran är också välkomna till kurserna.

Vanda skolor och daghem kan ansöka till fadderklassverksamheten från maj till augusti. De enskilda naturskoledagarna,
dvs utflykterna kan man boka under våren. Vi skickar  information om utflykterna till skolorna och daghemmen.
Till kurserna kan man anmäla sig under hela året.Aktuellt * Vanda naturskolas kurser för läsår 2019-2020 hittar du här! På kurserna kan man igen få tips gällande den nya läroplanen! De flesta av kurserna är på finska men det finns också några kurser på svenska. Information om huvudstadsregionens natur- och miljöskolors kurser finns här.

Nettas vattenäventyr är ett undervisningsmaterial för 5-8 åringar för undersökning av vattenmiljöer i närområdet. Med hjälp av materialet kan småbarnspedagoger och lärare själva dra utflykterna vid sitt vattenområde och det innehåller också undersökningsutrustning. Här kan du se hur vattenäventyret är bokad.

* Naturskolsöndagar för hela familjen. Tidspunkter och program. Finlands naturskyddsförening i Vanda organiserar naturskolesöndagarna med hjälp av frivilliga krafter.

 

Internexus