Vantaan luontokoulu
Opi lisää luonnosta

Ilmiöpohjainen oppiminen metsässä (Case Forest)

Kurssin uudet ajankohdat ovat:

Osa 1: La 9.10.2021 klo 9-16

Osa 2: T1 9.11. 2021 klo 16-19

Kohderyhmä: ala- ja yläkoulujen opettajat, varhaiskasvattajat

Hinta: 40 euroa/hlö, sisältäen opetuksen, materiaalit sekä lounaan ja kahvit lauantaina, kahvit ja pienen suolaisen iltakurssilla.

Kurssilla perehdytään design –suuntautuneeseen pedagogiikkaan, motivoivaan ja innostavaan oppimismenetelmään, joka perustuu lasten ja nuorten osallistamiseen ja heidän omiin kysymyksiinsä. Oppimisprosessi etenee ohjatusti yhdessä tutkien, pohtien ja ihmetellen. Menetelmä haastaa perinteisen, ns. opettajalähtöisen oppimisen.

Kurssilla perehdytään menetelmään vaihe vaiheelta pienryhmissä itse kokeillen. Osana kurssia, ensimmäisen ja toisen kurssikerran välissä, osallistujat toteuttavat lapsi-/oppilasryhmänsä kanssa oman projektin. Menetelmää voi soveltaa eri oppiaineissa – menetelmä ei rajoitu vain luontoon. Kurssi järjestetään yhteistyössä Suomen Metsäyhdistyksen kanssa. Kouluttajana menetelmää työssään soveltanut lto, ympäristökasvattaja Mari Parikka-Nihti.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: www.smy.fi/tapahtumat

Scroll to Top