Vantaan luontokoulu
Opi lisää luonnosta

Kummiluokaksi luontokouluun!

Luontokoulun kummiluokkahaku lukuvuodeksi 2021-2022 on alkanut! Hakea voivat kaikki vantaalaiset ala- ja yläkoulun luokat sekä esiopetusryhmät.

Hakemuslomake 2021-2022. Huom! Jos lomakkeen täyttämisessä ilmenee ongelmia, niin ilmoitathan siitä meille, kiitos!

Luontokoulun kummiluokat saavat lukuvuoden aikana neljä elämyksellistä luontokoulupäivää. Luontokoulupäivien aikana opitaan luonnosta luonnossa liikkumalla, havainnoimalla, tutkimalla, leikkimällä ja aistimalla. Opetuksen sisällöt ovat eheyttäviä ja monialaisia ja menetelmät toiminnallisia. Kummiluokaksi voivat hakea kaikki vantaalaiset alakoulu-, yläkoulu- ja esiopetusryhmät.

Opettajalle kummiluokkavuosi tarjoaa mahdollisuuden täydennyskoulutukseen ja omien oppilaiden havainnointiin sekä rohkaisee lähtemään ulos opettamaan. Lukuvuoden aikana järjestetään 3-4 opettajien koulutustapaamista, jossa luontokoulupäivien sisältöjä ja käytäntöjä käydään läpi ja vaihdetaan ideoita ja kokemuksia toisten kummiopettajien kanssa. Opettajajien koulutustapaamisia on myös käytetty veso-koulutuksiin. Opettajat voivat hakea mukaan toimintaan myös opettajaparin kanssa, esim. rinnakkaisluokat samana vuonna. Opettajaparista on usein tukea ja ideointiapua kummivuoden aikana ja sen jälkeenkin.

Opetus tapahtuu lähtökohtaisesti luontokoululla ja sen lähiympäristössä Sotungissa ellei toisin sovita. Syksyllä 2021 bussiyhteydet paranevat, kun linja 736 Tikkurilasta Koillis-Vantaalle alkaa kulkea luontokoulun läheltä. Toiminnassa huomioidaan mahdolliset koronarajoitukset ja ohjeet ja tarvittaessa toimintaa mukautetaan niihin sopivaksi.

Opetuskielet ovat suomi ja ruotsi. Opetusta on mahdollista saada myös osittain englanniksi. Mainitse kielitoiveet hakemuksessa.

Kummiluokkatoiminta on maksutonta!

Hakuaika lukuvuodelle 2021-2022 päättyy ma 23.8.!

Hakemuslomake

Scroll to Top