Välkommen till Vanda naturskolas sidor

Vanda Naturskola upprätthålls av Finlands naturskyddsförbunds förening i Vanda, (tidigare Vanda miljöförening)
och är ett naturpedagogiskt centrum som

- ger fadderklassundervisning till skolor och daghem i Vanda.

- på våren och tidig höst arrangerar naturskoledagar och sagoutflykter
          för skolor och daghem.

- arrangerar kurser med naturtema för lärare och småbarnspedagoger för att stöda skolornas och daghemmens
          miljöfostranarbete. Andra intresserade av miljöfostran är också välkomna till kurserna.

Vanda skolor och daghem kan ansöka till fadderklassverksamheten från maj till oktober. De enskilda naturskoledagarna,
dvs utflykterna kan man boka under våren. Vi skickar  information om utflykterna till skolorna och daghemmen.
Till kurserna kan man anmäla sig under hela året.

Aktuellt 

 *  Man kan nu ansöka om att bli fadderklass för året 2018-2019! Ansökningstiden pågår till må 20.8. Ansökningsblanketten finns här.

* Sagoutflykterna och de enskilda naturskoledagarna under våren 2018 startar i april. Man kan boka in sin
utflykt från och med tisdagen den 27.3.! Läs mera här:
utflyktsinfo

 

* Vanda naturskolas och huvudstadsregionens naturskolors kurser för år 2017-2018 hittar du här! På kurserna
kan man få tips gällande den nya läroplanen! De flesta av kurserna är på finska men det finns också några kurser
på svenska.

* Naturskolesöndagar för hela familjen. Tidspunkter och program. Finlands naturskyddsförening i Vanda organiserar
naturskolesöndagarna med hjälp av frivilliga krafter.

Internexus