Puut Kalkkiruukin luontopolun tehtävien käyttöön

Metsien talouskäytön historiaa:

Havina Suomen Metsäyhdistyksen sivuilla https://havina.smy.fi/

Vantaan vihersuunnitelma: https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/107501_VAO20112020nettiversio.pdf

Puut:

Pihlaja

Koivu

Kuusi

Mänty

Internexus